Stypendia rządu francuskiego: 32 nowych stypendystów na studiach magisterskich i doktoranckich we Francji

Studia i nauka
dodano: 10 lutego 2021

Termin:
10 lutego 2021

W ramach naborów przeprowadzonych w 2020 roku, Ambasada Francji w Polsce przyznała 16 stypendiów na studia magisterskie i 16 kolejnych na studia doktoranckie. Ponadto trzech laureatów z Polski zostało wybranych w prestiżowym programie stypendialnym Eiffel francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Chemia, nauki humanistyczne, inżynieria czy literatura : stypendyści studiują i prowadzą prace naukowe w wielu różnych dziedzinach. Pomimo pewnych utrudnień związanych z sytuacją sanitarną, mobilność studentów i zainteresowanie Francją nie słabną.  

Ambasada Francji w Polsce już od wielu lat wspiera mobilność studentów w ramach programu Stypendiów Rządu Francuskiego. Każdego roku otrzymujemy blisko stu aplikacji, w znakomitej większości na bardzo wysokim poziomie. Komisja stypendialna ocenia je pod kątem wyników w toku studiów, motywacji studentów dla wybranego programu studiów czy ścieżki naukowej, dojrzałości planów zawodowych, jak również osobistych zdolności i doświadczenia. 

Wsparcie finansowe w postaci stypendiów pozwala spędzić we Francji rok studiów magisterskich (na poziomie master 2) lub przygotowywać podwójny doktorat w systemie tzw. cotutelle, czyli pod kierownictwem naukowym dwóch promotorów, polskiego i francuskiego, w ramach czteromiesięcznych pobytów we Francji, przez kolejne 3 lata studiów doktoranckich.

Nowo wybrani stypendyści wyjeżdżają na studia do miejscowości na terenie całej Francji, gdzie znajdują się wszystkie 29 uczelni czy ośrodków naukowych, które wybrali. Warto zauważyć, że obok uczelni i ośrodków paryskich, które nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, studenci coraz częściej wybierają równie prestiżowe uczelnie w innych regionach - dotyczy to ponad połowy stypendystów na studiach magisterskich i prawie dwóch trzecich doktorantów. Uniwersytet Bourgogne-Franche-Comté i Uniwersytet Grenobles Alpes wyróżniają się jako najczęściej wybierane uczelnie.

Stypendyści na studiach magisterskich pochodzą z różnych polskich uczelni, wśród których, jako te z największą liczbą stypendystów, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Wrocławska. Stypendyści na studiach doktoranckich także najliczniej reprezentują Politechnikę Wrocławską i Polską Akademię Nauk, a w następnej kolejności Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski.

Więcej informacji na temat naszych programów mobilności uniwersyteckiej i naukowej: www.pologne.campusfrance.org