Konferencja poświęcona sztucznej inteligencji i zdrowiu na Uniwersytecie Warszawskim

Studia i nauka
dodano: 30 lipca 2020

Termin:
30 lipca 2020
W dniach 6 i 7 lipca br., Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspólnie zorganizowali konferencję pod tytułem „Interdisciplinarity of Health and Health Care”. Wydarzenie otworzył Ambasador Francji w Polsce, Pan Frédéric Billet. Jednym z omawianych tematów był rozwój naukowy z zakresu sztucznej inteligencji w dziedzinie zdrowia. Ta tematyka wpisuje się w postanowienia Polsko-Francuskiego Partnerstwa Strategicznego podpisanego w Warszawie 3 lutego br.

Dwóch francuskich naukowców wzięło udział w panelu eksperckim pierwszego dnia konferencji. Pan Pierre-Antoine Gourraud, Profesor Uniwersytetu w Nantes, przedstawił zmiany i postęp możliwy dzięki sztucznej inteligencji w zawodzie lekarza szpitalnego, w tym między innymi projekt MS BioScreen. Jest to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w celu polepszenia opieki nad osobami cierpiącymi na stwardnienie rozsiane.

Pani Emilie Chouzenoux jest naukowcem we francuskim Instytucie badań nad informatyką i automatyzacją (Institut de recherche en informatique et en automatique, INRIA) i przedstawiła projekt pt. ScanCovid IA. Celem tego projektu jest możliwość przewidzenia stopnia zainfekowania pacjenta dotkniętego koronawirusem. Pani Chezenoux aktywnie współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), która była także obecna na konferencji. Wspomniane instytuty współpracują między innymi w ramach polsko-francuskiego programu naukowego PHC Polonium.

Więcej informacji wraz z treścią wystąpienia Ambasadora