V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Studia i nauka
dodano: 25 lipca 2019

Termin:
19 listopada 2019 – Warszawa
Data: 19 listopada 2019, 9:30 – 16:30
 
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa – Aula Główna
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
 
Warunki: wydarzenie w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym
 
Cele Forum :  
 • Obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki w ramach 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją
 • Wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, zwłaszcza w ramach dwustronnego programu PHC Polonium
 • Promowanie współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym
Grupa docelowa: naukowcy, pracownicy uczelni i instytutów, urzędnicy, innowatorzy, studenci
 
Program :
 
09h30-10h00 : Rejestracja uczestników
 
10h00-10h20 : Oficjalne otwarcie Forum/słowo wstępne
Prelegenci:
 • Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Prof. Wojciech Maksymowicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
 • Frédéric Billet – Ambasador Francji w Polsce
 • Dr Jacques Maddaluno – Dyrektor Instytutu Chemii, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

10h20-10h40 : Ocena programu PHC Polonium: prezentacja wyników za okres 2005 – 2018
Prelegent:
 • Dr Robert Gardette – badacz w Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ekspert w Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

10h50-12h20 : Okrągły stół na temat roli i formatu międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie
Moderatorka:
 • Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech – badaczka na Szkole Głównej Handlowej (SGH) i w Polskiej Akademii Nauk (PAN)
Paneliści:
 • Dr Marcin Liana – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Dr Maria Pawłowska – Koordynatorka międzynarodowego programu International Research Agendas, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
 • Prof. Serge Fdida – Prorektor odpowiedzialny za rozwój międzynarodowy na Sorbonne Université
 • Magali Gente – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
 
12h20-13h20 : Przerwa kawowa i sesja plakatowa

13h20-14h50 : Okrągły stół na temat współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym oraz narzędzi instytucjonalnych w celu rozwoju innowacji
Moderator:
 • Romain Rebour – Prezes „La French Tech Cracovie”

Wprowadzenie: przykłady startupów wywodzących się z badań naukowych
 • Dr Ghjuvan Grimaud, CEO Biomathematica
 • przykład polskiego startupu (do potwierdzenia)

Paneliści:
 • Dr Jacques Maddaluno – Dyrektor Instytutu Chemii, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
 • Dr Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej sieci Łukasiewicza
 • Patrick Plante – Dyrektor Research & Technology w grupie Thalès
 • Dr Maciej Zdanowicz – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 
14h50-15h00 : Podsumowanie – Przyznanie nagrody za najlepszy plakat

15h00-16h30 : Lunch