Wsparcie projektów uniwersyteckich – Lektorzy francuskojęzyczni

Studia i nauka
dodano: 30 kwietnia 2020

Termin:
21 stycznia - 29 marca 2020
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce co roku wspierają rozwój i tworzenie stanowisk pracy dla francuskojęzycznych lektorów, na polskich uczelniach będących członkami Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich (AUF).

 
Aby odpowiedzieć na ogłoszenie AUF dot. składania wniosków o przyznanie dotacji na rok akademicki 2020/2021, zapraszamy do odwiedzenia strony:
Appel à manifestation d’intérêt « Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle.
 
Po otrzymaniu przez AUF pozytywnych wyników procedury, Ambasada Francji w Polsce uzupełni przyznane przez AUF wsparcie finansowe dodatkową dotacją.
 

Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich (fr.  Agence universitaire de la Francophonie AUF)

AUF jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem francuskojęzycznych szkół wyższych i ośrodków badawczych, utworzonym ponad 50 lat temu. Stowarzyszenie zrzesza blisko 850 uniwersytetów na pięciu kontynentach w ponad stu krajach. Jest także operatorem w zakresie szkolnictwa wyższego i badań podczas Szczytu Frankofonii.

Misją AUF jest promowanie solidarnej frankofonii uniwersyteckiej zaangażowanej w rozwój kulturalny, gospodarczy i społeczny. AUF działa w dziesięciu regionach świata, między innymi w Europie Środkowej oraz Wschodniej, w tym również w Polsce.

Od 1994 roku siedziba AUF mieści się w Bukareszcie. Regionalna dyrekcja na Europę Środkowo-Wschodnią zarządza siecią 109 członków w 24 krajach: Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Łotwie, Litwie, Kazachstanie, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Mołdawii, Republice Czeskiej, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainie i na Węgrzech.

W tym regionie AUF ma siedem biur w sześciu krajach: regionalna dyrekcja ds. Europy Środkowej i Wschodniej w Rumunii, dwa oddziały w Bułgarii i Mołdawii, trzy francuskojęzyczne kampusy cyfrowe (CNF) w Albanii, Armenii i Gruzji, oraz Instytut Frankofonii AUF ds. Administracji i Zarządzania (ESFAM) w Bułgarii.

W Polsce jest pięć uniwersytetów członków AUF: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski.

Więcej informacji na stronie AUF:

  • Zaproszenia do składania wniosków: staże badawcze, granty na mobilność dla studentów oraz nauczycieli i naukowców, szkolenia itp.
  • Zasoby i usługi: francuskojęzyczne kampusy cyfrowe, francuskojęzyczny portal zasobów, kartografia szkoleń certyfikowanych itp.
  • Aktualności AUF: wydarzenia, konferencje, zgromadzenie ogólne itp.