Zapisy na egzaminy DELF Prim - wiosenna sesja egzaminacyjna - marzec/kwiecień 2023

Kursy Warszawa
dodano: 27 stycznia 2023

Termin:
31 marca 2023 – Warszawa

Egzamin DELF PRIM w Instytucie Francuskim odbędzie się w piątek 31 marca 2023r.

Zapisy indywidualne przyjmujemy online za pośrednictwem formularza zgloszeniowego do 17 marca 2023r. 

Rejestracja na egzaminy DELF PRIM – wiosenna sesja egzaminacyjna – marzec 2023

Zapisy grupowe (co najmniej 5 osób) odbywające się za pośrednictwem szkół przyjmujemy do 10 marca 2023r.  

Uwaga ! Powyższe terminy nie dotyczą uczniów przystępujących do egzaminu DELF PRIM w szkołach partnerskich Instytutu Francuskiego, w których egzaminy odbywają się na podstawie umowy o współpracy. 

Egzamin DELF PRIM w szkołach partnerskich odbędzie się w środę 26 kwietnia 2023r.

 

DELF PRIM

Podstawowa opłata egzaminacyjna

Preferencyjna opłata egzaminacyjna

DELF PRIM A1.1

220,00 zł

187,00 zł

DELF PRIM A1

240,00 zł

204,00 zł

DELF PRIM A2

300,00 zł

255,00 zł

 

Z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej mogą skorzystać:   

  • uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia w Instytucie Francuskim w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 (dowolny kurs, który rozpoczął się nie wcześniej niż we wrześniu 2022r.),
  • uczniowie zgłoszeni grupowo przez szkołę (co najmniej 5 osób),
  • uczniowie przystępujący do egzaminu DELF PRIM w szkole macierzystej (dotyczy szkół partnerskich, w których egzaminy DELF PRIM odbywają się na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce).

Opłatę egzaminacyjną można uiścić przelewem na rachunek (Crédit Agricole Bank Polska S.A 70 1940 1210 0103 5412 0010 0100). W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę i poziom egzaminu, np. DELF PRIM A1. 
 
Termin rejestracji na egzamin DELF PRIM oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej upływa :

  • w przypadku indywidualnego zapisu – 17 marca 2023r.
  • w przypadku zgłoszeń grupowych – 10 marca 2023r. 

Zgłoszenie indywidualne rejestrowane jest automatycznie; imienne potwierdzenie zgłoszenia na egzamin wysyłamy po zakończeniu zapisów. Rejestracja jest gwarantowana po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.  

Więcej nt. dyplomów DELF PRIM tutaj