Zapisy na kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF TP

Kursy Warszawa
dodano: 22 lutego 2021

Termin:
9 marca 2021 – Warszawa

Początek zajęć już 9 marca! (egzaminy od 14 do 18 czerwca)

Kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF TP to praca nad czterema podstawowymi kompetencjami językowymi (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna). Kursy te mają na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz nabycie przez nich umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z zakresu wszystkich kompetencji językowych.   

11 tygodni – 22 godziny lekcyjne on-line

DELF B1: 10/03/2021 - 19/05/2021, środa 16:40 - 18:10

DELF B2: 09/03/2021 - 25/05/2021, wtorek 16:40 - 18:10

DELF B2: 11/03/2021 - 27/05/2021, czwartek 18:20 - 19:50  

DALF C1: 09/03/2021 - 25/05/2021, wtorek 18:20 - 19:50

​DALF C1: 11/03/2021 - 27/05/2021, czwartek 16:40 - 18:10

DALF C2: 10/03/2021 - 19/05/2021, środa 18:10 - 19:50

Formularz zgłoszeniowy na kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF 2021

Więcej informacji tutaj