Zdalne szkolenie „Lekcje francuskiego z francuską piosenką”

Edukacja
dodano: 8 stycznia 2021

Termin:
27 lutego 2021, 28 lutego 2021

Iris Création – Frankofońskie Centrum Szkoleń i Twórczości Artystycznej organizuje w ramach projektu „Les Nuits du Monde” szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego, by pokazać jak można prowadzić lekcje francuskiego na bazie piosenek w tym języku.
Instytut Francuski w Polsce jest partnerem wydarzenia.

Innowacyjna pedagogika

Metoda oparta na zaufaniu, dynamice grupy, wrażliwości artystycznej i kreatywności każdego z członków grupy szkoleniowej, wykorzystuje teksty piosenek w języku francuskim jako bazę do pracy nad słownictwem, gramatyką, ortografią, składnią, polami semantycznymi i fonetyką. W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie rozumienia tekstu, jego interpretacji, wypowiedzi ustnej, wypowiedzi w grupie.

W programie

  • Prezentacja metody i projektu „Les Nuits du Monde” przez szkoleniowca w trakcie wideokonferencji
  • Przygotowanie do ćwiczeń: uczestnicy będą dostawać krótkie filmy wideo (20 min.), które pomogą im przygotować się do zajęć praktycznych, takich jak praca z ciałem, zajęcia wokalne, ćwiczenia rozluźniające i emisji głosu.
  • Zajęcia praktyczne prowadzone pod kierunkiem szkoleniowca.
  • Podsumowanie oraz pytania-odpowiedzi, pozwalające na poszerzenie wiedzy lub doskonalenie ćwiczeń zawartych w programie.

W skrócie o szkoleniu

Kiedy?  W dniach 27 i 28 lutego 2021 roku, po 6 godzin dziennie
Jak? Na plateformie Zoom
Dla kogo? Dla nauczycieli języka francuskiego pracujących w Polsce
Szkoleniowiec: Iris Munos
Zapisy przez formularz na stronie projektu „Les Nuits du Monde”
Uwaga: zapisy trwają do 18 lutego 2021
Wpisowe wynosi 50 zl. Jest wymagane do potwierdzenia udziału.
Liczba miejsce ograniczona do 100 osób.