Zatrudnienie w sektorze naukowym we Francji - Raport 2014

Raport “Stan zatrudnienia w sektorze naukowym we Francji” opublikowany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Badań przedstawia stan zatrudnienia w sektorze naukowym we Francji tj.: liczbę zasobów ludzkich mogących podjąć pracę w tym sektorze (doktorantów, wykładowców-naukowców, naukowców i personelu pomocniczego, który uczestniczy w prowadzeniu badań i prac rozwojowych).

Raport jest niezbędnym narzędziem syntezy pozwalającym wszystkim graczom systemu na wspólne zamieszczanie informacji związanych ze środowiskiem doktorantów, karierami wykładowców-naukowców i badaczy, pozycją naukowców w sektorze prywatnym, aktrakcyjnością międzynarodową, mobilnością naukowców lub europejskimi ramami na rzecz badań.

Przydatne strony